COOL+

COOL+, coaching op leefstijl

COOL+ staat voor coaching op leefstijl, gecombineerd met een sportprogramma. De opleiding tot HBO-leefstijlcoach heb ik afgerond aan het CAM instituut en is geaccrediteerd door BLCN, de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland. Dus mag ik, als erkend gecertificeerd holistisch leefstijl coach, het COOL+-programma aanbieden. COOL+ is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Een 2-jarig programma

Het programma duurt twee jaar en is een periode waarin we kijken wat er nodig is om weer de regie te kunnen nemen over je gezondheid en welzijn. We denken na over eventuele veranderingen binnen jouw manier van leven die een groot positief effect kunnen hebben. Zoals het wijzigen van eetpatronen en/of de manier waarop je beweegt. Maar ook je slaapritme kan van invloed zijn of de hoeveelheid stress die je ervaart. Net zoals de mate waarin je je al dan niet ontspant. Daarnaast bekijken we of en hoe jij je verslaving(en) aan wil pakken. Komen we er samen achter of je je wel goed kunt uiten, of je voldoende zingeving en mentaal welbevinden ervaart. 

Veranderingen inzetten

Zo nemen we samen alle onderdelen van jouw manier van leven onder de loep om een grotere kans van slagen te bevorderen. Want dat is de kracht van COOL+. We focussen niet alleen op gewicht en bewegen. Er worden in overleg met jou doelen opgesteld waaruit acties volgen die bij jou passen. Maar het moet haalbaar zijn en uitvoerbaar in jouw eigen tempo. Zo leer je op welke manier je die veranderingen kunt inzetten, en je ziet hoe anderen in de groep het ervaren en aanpakken. Tijdens de training maak je kennis met allerlei mogelijkheden om actief te zijn in jouw buurt en in je eigen tempo. Natuurlijk krijg je veel individuele aandacht maar je kunt ook ervaringen uitwisselen in de groep.

Geen dieetprogramma

‘Dit is niet het zoveelste dieetprogramma. Waar het om gaat is dat jij je bewust wordt van wat je eet en waaróm je eet. Je merkt dat je niet alleen bent. Andere mensen worstelen met dezelfde problemen en hebben vaak dezelfde klachten. Soms gebruiken ze hele simpele oplossingen. Mentaal heb ik veel steun van de groep gehad. Ik ben 8 kilo kwijt en het afvallen gaat gewoon door. Maar los van de gewichtsafname kan ik nu veel bewuster genieten.’ 

– Anonieme deelnemer COOL

Groepssessies geven herkenning

‘De groepssessies hebben me goed gedaan, want ze geven herkenning en je hoort andere ideeën en invalshoeken. Belangrijk is dat jij je niet meer alleen voelt staan, Niet alleen ben ik veel afgevallen maar ik voel me vooral psychisch lichter omdat mijn zelfvertrouwen enorm is toegenomen. Heel belangrijk wat ik geleerd heb is om spanning bespreekbaar te maken. Praten met mijn man of zoon in plaats van je problemen weg te eten of te snoepen.’

– Anonieme deelnemer COOL

‘Het is geen zoveelste dieetprogramma. Het gaat erom dat ik bewust ben geworden van wat ik eet en waarom ik eet. Je merkt ook dat je niet alleen bent, andere mensen worstelen met dezelfde problemen en hebben vaak dezelfde problemen en hebben vaak heel simpele oplossingen. Mentaal heb ik veel steun van de groep gehad. Ik ben 8 kilo kwijt en het afvallen gaat gewoon door. Maar los van de gewichtsafname kan ik nu veel bewuster genieten.’

– Anonieme deelnemer COOL

‘De groepssessies hebben me goed gedaan, je hoort andere ideeen en je voelt je niet alleen staan. Ik ben veel afgevallen maar voel me vooral psychisch lichter omdat mijn zelfvertrouwen enorm is toegenomen. Het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb is om spanning bespreekbaar te maken met mijn man of zoon in plaats van dit weg te eten of snoepen.’

– Anonieme deelnemer COOL

COOL+, coaching op leefstijl, is voor iedereen

Coaching op levensstijlen is effectief, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Zo blijkt uit een 3-jarige pilot die is uitgezet voor mensen die geholpen zijn op weg naar een gezonder leefstijl. Ja, COOL helpt duurzaam, dat blijkt overduidelijk uit deze pilot.

De coaching/begeleiding wordt sinds januari 2019 vergoed door elke Nederlandse basisverzekering en staat los van je verplichte eigen risico!

Criteria

Om deel te mogen nemen zijn er vanuit de VWS enkele criteria gesteld waaraan deelnemers moeten voldoen:

  • Leeftijd 18 jaar of ouder
  • Overgewicht (BMI 25-30) en (matig) verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en Diabetes type 2 
  • Obesitas (BMI boven 30)
  • Voldoende motivatie om het complete rooster te doorlopen (ter beoordeling van verwijzer en leefstijlcoach)
Programma

Het programma bestaat uit 16 groepsworkshops (duur van 1,5 uur per sessie) en 8 individuele coach gesprekken waaronder ook een intake en een outtake of evaluatie.

Groepsworkshops

Elke workshop binnen het programma heeft een ander vraagstuk. We werken met groepen. De training is verdeeld in twee onderdelen. Er wordt gestart met een 8 maanden durend Basisprogramma, gevolgd door 16 maanden tellend Onderhoudsprogramma. De onderwerpen van deze twee periodes staan in onderstaande blokken overzichtelijk aangegeven.

In Rijen werk ik samen met Zohealthy. Voor deze plaatsen kan je je aanmelden via de aanmeld button. Als jij je aanmeldt voor COOL+ kom je terecht op hun website. Nadat ik je aanmelding ontvangen heb, neem ik contact met je op. 

Voor de plaatsen Alphen, Baarle-Nassau, Breda werk ik samen de zorggroep HZG en gaat het aanmelden net even anders. Stuur me een berichtje via het contact formulier op mijn website en ik neem contact met je op erover. 

Voor Lokatie Roosendaal werk ik samen met Zorggroep Westbrabant (HGWB), ook hiervoor kan je me een berichtje sturen via het contactformulier.

COOL+
 
COOL+ is een gecombineerd programma, enerzijds bestaat het uit COOL, zoals hierboven omschreven. Anderzijds bestaat het uit een beweeg/sportprogramma. Dit programma wordt aangeboden in: alle plaatsen inmiddels, ik geef alleen nog deze combinatie, dus COOL gecombineerd met het sporten (COOL+) ! Er is hierbij een samenwerking tussen de leefstijlcoach die het COOL-programma geeft (groepssessies en individuele gesprekken) en de ABG gemeente of een sportvereniging die verantwoordelijk is voor het beweeg/sportprogramma.
 
Tijdens COOL+ heb je dus naast het COOL programma 2 x in de week 1 uur sporten, onder begeleiding van een gecertificeerde sportcoach. Ook is er in sommige plaatsen medisch personeel aanwezig voor de veiligheid van de deelnemers op medisch vlak te kunnen waarborgen. Je sport in totaal 20 keer (10 weken) in de plaats waar jij woont. Hiervoor betaal je een eigen bijdrage van 60 euro aan de sportcoach.
 
Na deze 10 weken is er een doorstroming naar een vervolgprogramma, dit ook onder begeleiding van een sportcoach en als het een beetje meezit op dezelfde avonden als voorheen. Je zal dan lid worden van een vereniging en betaalt daar contributie voor. Zo wordt ook op het gebied van sporten continuiteit gegarandeerd.
Wij zijn overtuigd van de kracht van deze combinatie. Je werkt aan je leefstijl en tegelijkertijd ga je met de gehele groep sporten wat de groepsbinding enorm versterkt.
 
Meer informatie? Neem contact met me op.

Locaties en data

Alphen: groep gestart juni 2020, nieuwe groep start in januari 2023

Baarle Nassau: groep gestart september 2020, nieuwe groep start in januari 2023

Rijen, inmiddels 5 groepen gestart. De volgende start in september  2023, opgeven is nog mogelijk!

Roosendaal, 3 groepen gestart, de 4e groep start half februari 2023, aanmelden is nog mogelijk!

Combinatie groep: Baarle-Nassau/Alphen gestart januari 2022

Breda: groep gestart september 2020

Tilburg: gestart december 2020

Eerste 8 maanden

Laatste 16 maanden